اخبار برگزیده

روشن م می داری

من کاشف زیبایی های تو ام. چشم هایت را وقتی که نزدیک ترین م شدی کشف کردم و آتشفشان درون ت را وقتی که... بگذریم. من جغرافیای تو را می دانم با لحظه لحظه ی نگاه ت اوج گرفتم با خنده هایت شاد شده ام و با اخم پیشانی ات غم زده، من حال و هوایِ تو را بلدم. اما تو، تو سرزمین زیبای هایِ منی، تو بهشت روی زمینی و من نمی دانم به پاس کدامین ثواب به سوی تو ارسال شدم
شب تمام زندگی ام را فراگرفته بود، خوب می دانی از چه دریای پر تلاطمی گذر کردم تا به جزیره ی زیبای وجودت وارد شدم. ستارگان آسمان این روزهای من چشمان توست من لذت این هم نشینی را با هیچ چیزی عوض نخواهم کرد.
من تو را بلدم از این رو که روزهای بارانی و طوفانی ات را هم دیده ام و این رابطه را گذر داده ام از سخت ترین شرایط جوی ارتباط. از سخت ترین دره های جدا افکن.
من خودِ تو ام، جزیی از کلِ تو. نمی دانم چطور اینگونه در تو حل شدم اما این از زیبایی نگاه تو نشات میگیرد حتما از روشنایِ وجودت. 
تو روشنایِ روزهای تاریک من شدی و من نمی دانم چه، این را تو باید بگویی که من کجای تو ایستاده ام.
...

روشن م می داری

روشن م می داری

روشن م می داری

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها